Kinesis & Arke

Kinesis er en ny treningsmetode som henter sin inspirasjon fra østlige treningsformer og livstil. Metoden er kanskje det mest revolusjonerende som har skjedd innen treningsverdenen de siste 20 årene. Kinesis er en ny måte å trene på som kombinerer balanse, styrke og fleksibilitet i bevegelsesmønsteret. Treningsformen gir en jevn motstand gjennom hele bevegelsen uansett øvelse. Man får alle fordelene av å trene frivekter uten at en må være på frivektrommet.

Apparatene og utstyret finner du i 2. etasje. Disse kan brukes fritt for dem som vil. Her finnes det utallige muligheter! Spør gjerne din veileder på veiledningstimen om hjelp til å lære noen gode øvelser med Arke og Kinesis 🙂